A A A

Ważność recepty

 

Terminy ważności recept zależą od okoliczności ich wystawienia i dysponowanych leków. Oto one:

  •  7 dni  – recepty wystawione przez Pogotowie Ratunkowe w ramach pomocy doraźnej;

  •  7 dni  – recepty zawierające chociaż jeden lek z grupy antybiotyków;

  • 14 dni -  recepty dysponujące leki psychotropowe i środki odurzające;

  • 30 dnirecepty wystawione na pozostałe leki;

  • 60 dni – wystawiane na leki lub wyroby medyczne sprowadzane z zagranicy;

  • 60 dni – na preparaty immunologiczne wytwarzane dla indywidualnego pacjenta.

Bieg terminu ważności recepty rozpoczyna się zawsze w dniu następnym po jej wystawieniu.

Apteka realizująca recepty po terminie ich ważności narażona jest na obowiązek zwrotu do Narodowego Funduszu Zdrowia środków pieniężnych, jakie otrzymała z tego tytułu w ramach refundacji. Proszę nie być zdziwionym, że te unormowania są przestrzegane.